Depilacions

Alta tecnologia en llum polsada IPL

La Llum Polsada professional va aparèixer després que els làser i per tant van utilitzar els coneixements i l' experiència dels mateixos per millorar la seva tècnica. Aquesta és la raó del gran èxit d' aquest tipus d'equips. A més, avui dia la seguretat i el rendiment de la llum polsada són superiors als del làser.

 

LÀSER

Per saber com actúa la llum polsada és molt important comprendre bé el funcionament dels làser ja que en l'actualitat encara alguns professionals confonen la llum polsada amb la llum làser. 


La paraula làser prové de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificació de la llum amb una emissió de radiació activa).

 

La llum làser emet una llum pura, d'un sol color, en la qual tots els fotons que integren la llum viatgen en una sola longitud d'ona i es desplaça en línia recta. Aquesta llum, és absorbida amb més precisió per un determinat color. Per tant, el làser posseeix un alt grau d'especificitat.

 

Principals làsers empleats en depilació:

El làser de rubí: emissió de 693nm.
El làser  Alejandrita: emissió de 755nm. 
El làser de Nd-YAG: emissió de 1064nm.
El làser díode: 800 nm.

 

 LA LLUM POLSADA (IPL)

La llum polsada policromàtica LPP, comunament denominada IPL (Intense Premi Light), per l'extensió del seu espectre lluminós i per les diferents possibilitats de filtrats, pot oferir una multitud d'aplicacions eficaces i segures en totes les zones del cos per a dones i homes.

 

El llum és absorbit per la melanina del pèl en el cas de la fotodepilació de llarga durada o per l'hemoglobina en el cas del fotorejoveniment. La llum és transformada en calor que, segons la temperatura assolida, estimula la generació del col·lagen o, a temperatures superiors, provoca una coagulació de proteïnes per a les aplicacions de fotodepilació o de reducció dels vermellors capil·lars.

 

L'equip de Llum Polsada Intensa (IPL ) emet una llum mixta composta per molts tipus de fotons que viatgen a múltiples longituds d'ona en un rang que ocupa des dels 590 nm. fins als 1200nm. La llum es desplaça en totes direccions i és l'equip el que controla que només passi un determinat tipus de llums en funció del filtre que es col·loca a la sortida de la llum.


Actualment, quan hi ha una gran difusió de la llum polsada, és important saber que no hi ha més d'una desena de màquines al món, dignes del seu nom i que tinguin en compte els aspectes de seguretat i els bons resultats dels tractaments.

 

Al centre disposem d'un dels equips més eficaç en depilació per llum polsada:

 

LA LLUM POLSADA ANTHÉLIA®

Fotodepilació permanent progressiva i duradora.

 

 ANTHÉLIA® IPL  és el fruit d'una investigació centrada en la fotocoagulació selectiva (anàlisi de les reaccions tèrmiques de la pell) i d'un estudi minuciós de les diferents tècniques actuals.  El resultat és un aparell d'alta tecnologia, completament segur i molt eficient. 

 

Anthélia®  està fabricat amb la certificació ISO 9001 i ISO 13485 i compleix totes les exigències de les normes franceses i europees, comptant amb la certificació CE Médical en virtut de la directiva 93/42 / CEE.

 

Perquè  ANTHÉLIA® IPL?

És una tecnologia capaç de tractar amb absoluta seguretat tots els tipus de pell i pèl, amb una energia de 10 a 18 joules / cm² en fotodepilació. Treballa des de pèls clars, fins a pells fosques(segur i eficaç en els fototipus 1 a 5).

 

La Llum flash emet una llum policromàtica filtrada i segura, que permet eliminar de forma duradora els pèls indesitjables.  La temperatura aconseguida a la base del pèl és tal que una coagulació dels teixits germinatius (papila i funda) provoca la mort definitiva dels pèls en fase anàgena (eliminats en un 100%). Els altres pèls que es troben en fase catàgena o telógena continuaran el seu cicle de creixement. De 6 a 8 setmanes després es trobaran en fase anàgena i podran ser tractats per una nova sessió de depilació.

 

Amb el seu filtre segur de color vermell, només treballem el pèl mentre dura el flaix. La sensació a nivell de la pell és indolora.

 

Sol.licita aqui el teu pressupost

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Natalia Toscano CENTRE D'ESTETICA